Nederlands Deutsch

Ureum

Een afvalproduct bij de eiwitstofwisseling in de lever. Een licht verhoogde waarde in het bloedserum kan wijzen op een overdadige eiwitconsumptie, uitdroging, nierschade of hartproblemen. Sterk verhoogde waarden wijzen op mogelijk nierfalen. Een verlaagde ureumwaarde kan wijzen op de een probleem in de leverfunctie, waardoor de afbraak van eiwitten niet goed verloopt of op een eiwitarme voeding. In dat geval zijn specifieke testen nodig om de leverfunctie te onderzoeken (zoals ALAT, ASAT, alkalische fosfatase).