Nederlands Deutsch

Triglyceride

Dit zijn stoffen die vetzuren binden en bij elkaar houden. Een deel van deze gebonden vetten zit in het bloed en dient als energie voor de spieren, het andere deel zit vaak opgeslagen in vetweefsel. Triglyceriden hebben verschillende functies in het lichaam, waaronder het opslaan van energie, isolatie, beschermende laag rond organen en waterafstoting. Triglyceriden worden vaak gemeten samen met cholesterol, LDL en HDL. Het wordt onder andere bepaald om een inschatting op hart- en vaatziekte te kunnen maken.

Verhoogde waarde

Hoge waarden van triglyceriden dragen bij aan het ontstaan van slagaderverkalking.
NB: Na consumptie van een vetrijke maaltijd gaan de waarden van triglyceriden in het bloed kort omhoog, daarna dalen ze meestal weer.