Nederlands Deutsch

Methylmalonzuur (MMA)

Een organisch zuur dat meestal verhoogd is bij een cellulair vitamine B12-tekort. Een verhoogde bloedserumwaarde van MMA kan echter ook wijzen op nierinsufficiëntie, hypovolemie (laag circulerend bloedvolume) en bacteriële overgroei in de darmen.

Verhoogde waarde

Methylmalonzuur (MMA) is een organisch zuur dat meestal verhoogd is bij een cellulair vitamine B12-tekort. Een verhoogde bloedserumwaarde van MMA kan echter ook wijzen op nierinsufficiëntie, hypovolemie (laag circulerend bloedvolume) en bacteriële overgroei in de darmen.
In deze gevallen kan de waarde van MMA dus niet gebruikt worden voor de diagnose van een vitamine B12-tekort, maar er kan natuurlijk wel een vitamine B12-tekort gelijktijdig bestaan.
Bij een verhoogde bloedserumwaarde van MMA als gevolg van een vitamine B12-tekort, zal deze waarde snel normaliseren na suppletie met een goed opneembare vorm van vitamine B12 (adenosylcobalamine/methylcobalamine).

Zinvolle aanvullende diagnostiek:
-Vitamine B12
-Basisscreening darm
-Bacteriële kolonisatie van de dunne darm (SIBO)
-Nierenscreening